Yangın Dolapları Nasıl Kullanılır

Yangın Dolapları Nasıl Kullanılır

Yangın Dolapları Neden Kullanılır ?

Yangın dolapları yangının söndürülmesi amacı ile kullanılan ekipmanlar arasında yer almaktadır. Özellikle de yangın çıkma riskinin çok daha yüksek olduğu alanlarda kullanımı yasal zorunluluk olarak uygulanmakta ve yangına karşı iyi bir şekilde korunmak isteyen kurum, kuruluş, apartman, üretimhane ve binaların mutlaka sistemlerini kullanmaları tavsiye edilmektedir. Yangın dolaplarının bulunduğu alanlarda çıkacak yangınlara müdahale çok daha kısa bir sürede en etkili biçimde yapılacağı için yangının söndürülmesi kolaylaşacak ve böylelikle yangının yol açacağı kayıplar en aza indirgenecektir. Yangın dolaplarının doğru ve etkili kullanımı için mutlaka gerekli eğitimlerin verilmesi çok önemlidir. Yangın dolabını kullanması muhtemel olan kişilerin alacakları bu eğitim hem ilgili donanımın nasıl kullanılacağına hem de yangına en etkili müdahalenin nasıl yapılacağına dair olmalıdır. Aksi halde yangın dolabının olmasına rağmen yangının yayılmasının önüne geçilmesi mümkün değildir. Yangın dolabı mutlaka kolay ulaşılabilecek bir yere monte edilmeli ve çok net şekilde görünmesi sağlanmalıdır. Yangın dolaplarının montajları esnasında yangın dolabının konulacağı yer olası bir yangın senaryosu oluşturularak belirlenmeli ve böylelikle en doğru yer seçilmelidir.

Yangın Dolabı Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

Yangın dolabı satın alırken pek çok kişi sadece fiyat araştırması yaparken aslında önemli olan yangın dolabının etkisi ve sahip olduğu özelliklerdir. Bunlara dikkat edildikten sonra yangın dolabı fiyatları ikinci sırada yer almalıdır. Özellikle de yangın dolabının sahip olduğu kalite belgeleri çok önemli olup TSE belgesi olmayan yangın dolapları kesinlikle satın alınmamalıdır. Yine yangın dolabının teknik özelliklerinin araştırılması kanunlarda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı araştırılmalı ve yangın dolabının satın alındığı firmanın referansları incelenerek hizmet kalitesinden emin olunmalıdır. Büyük fabrikalar ve üretim hanelerde ise yangın dolaplarının monte edileceği yerler yangın çıkma riskinin daha yüksek olduğu yerlere ve giriş – çıkış kapılarına yakın yerlere konulmalıdır. Özellikle de çok katlı binalarda yangın dolapların binanın merdiven boşluklarına konumlandırılmalı ve birbirine yakın mesafelere yerleştirilerek yangın dolaplarına erişim kolaylaştırılmalıdır.