Okul Başarısızlığında Ailenin Tutumu

Okul Başarısızlığında Ailenin Tutumu

Çocuklarda Okul Ve Öğretmen İlişkisi

Ailelerin çocuklarının eğitimlerine olan ilgisi bütün çocukların başarıları ile yakından ilgisi olmaktadır. Çocukların eğitimlerinde destek olmayan, dersleri ve aynı zamanda ödevleri ile hiç ilgilenmeyen ailelerin çocuklarında başarısızlık görülme oranları daha da yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekillerde olan ailelerde tek başlarına eğitimlerini sürdürmekte ve ailelerinden onlara destekler sağlanmamaktadır. Örnek verilmesi gerekirse eğer ödev kapakları ve ödevleri ile ilgili sorular sorulduğunda aileler çocuklarını çeşitli bahanelerle azarlamakta ve geri çevirmektedir. Fakat bilinmesi gerekmektedir ki bu durumlarda anne ve babaların yeterli şekillerde bilgi donanımlarının olması bu şekillerde olan yaklaşımlar için mazeret olarak kesinlikle sayılamaz. Bu aileler çocuklarına daha ilgili ve alakalı olmaları gerekmektedir. Bütün çocukların başarıları ya da başarısızlıklarında okul ve öğretmenlerin oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Okulların, dersleri, ödev ve ve diğer bütün gereçlerin çocuklara sağladığı büyük imkânlar vardır.

En Yeni Eğitim Sistemleri

Bütün eğitim kadrosu ve eğitimine bakışları ile çocukların uyumlarını arttırır ya da azaltırlar. Öğretmenler her yaş için önem ve değer verilen bir özdeşim objesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün çocukların okulda derslere ve sınıf arkadaşlarına uyumlarını sağlamada öğretmenler birinci derecede katkı sağlayan kişiler olmaktadır. Aynı zamanda ise öğretmeni ile iyi ilişki kuramamış, onları sevmeyen bir çocuğun derslere uyum sağlayabilme ve başarı kazanma şansıda bu aşamalarda ise oldukça az olmaktadır. Bütün çocukların başarı içinde bulundukları ortam ve şartlara göre farklı şekillerde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Araç gereç yani ödev kapakları ders notları yetersizliği içerisinde ve çok kalabalık sınıflar ve uygun olmayan binalarda eğitim göre çocukların bütün bu şartlardan etkilenmediklerini düşünmek gerekmektedir. Çocuklara verilen bütün derslerin ve uygulanan programların ne kadar çocuğun ihtiyaçlarına ve gelişimi seviyesine uygun olduğunu araştırmak ve tartışmak gerekmektedir. Bu şekillerde olan sıkıntılardan yaşandığı bir sistem içinde bütün çocukları aynı kefede ele almak kesinlikle yanlış bir düşünce olmaktadır. Bir çocuğun derslerinde başarısız olduğu düşünülüyorsa eğer, ilk olarak okul öğretmenleri ile konuşulması gerekmektedir ve başarısızlığın asıl nedeninin araştırılması gerekmektedir. Bunlar içinde bazı durumlarda mutlaka uzmanlardan yardım alınması gerekmektedir.