Kimyada Tuzlar Nedir

Kimyada Tuzlar Nedir

Bazik Olan Tuzlar

Tuzlar genel olarak kimyada bir asitle bir bazın tepkilemeye girmesi sonucunda ve neticesinde meydana gelen maddeler olarak kendini göstermektedir. Bu aşamalarda ise tuz çeşitleri arasında bulunan bu tuz bazdaki artı yüklü iyonlar ile asitlerde ki eksi yüklü olan iyonlardan en etkili şekillerde meydana gelmektedir. Asitler ile baz arasında bulunan tepkileme nötrleşme esnasında yer alan tepkileme olarak bu esnada da tuz ve aynı zamanda ise tuz ve su ortaya çıkarak kendini belli etmektedir. Erimiş olan tuz ya da çözelti hallerinde ki tuzların da çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışmaktadır ve elektriğe iletilmektedir. Tuz adı aynı zamanda ise sofra tuzu ya da sodyum klorür için de en etkili şekillerde kullanımları sağlanmaktadır. Bu tuzları çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkün olmaktadır.Bazik tuzların çeşitleri bünyelerinde en az olarak bir OH iyonu bulunduran tuzlar olmaktadır. Bu ise suda kısa sürede çözündükleri zamanlarda ortamı bazik yaparlar. Nacı, NaHCO3 ve PB gibi tuzlar ise basit tuzlar olarak incelenmektedir ve bilinmektedir.

Çift Tuzlar Nedir ?

Çift olan tuzlar iki basit tuzlardan meydana gelen tuz modelleri olmaktadır. Bunlar ise bilinmesi gerekmektedir ki suda çözündükleri zamanlar içerisinde ise kendilerini de meydana getiren iyonlara ayrışırlar. Tuz çeşitleri arasında yer alan bu tuzlar ise şaplarda çift tuzlar sınıfına da girmektedir. Kompleks tuzlar asit kökü aynı şekillerde olan ve yer alan tuzların da kompleks kök vererek de meydana getirdiği tuzlar olarak kendini göstermektedir. Suda çözüldükleri zamanlar içerisinde ise meydana gelen tuzlarında iyonlarına ayrışmazlar. Tuzlar genel olarak ve ilk önce metalin de ismi, sonrasında asidin kökleri söylenerek de adlandırılmaktadır. Bazı farklı tuz modelleri ise kuvvetli bir asit ve zayıf bazlarda ya da kuvvetli baz ve zayıf asitlerden meydana gelmektedir. Bu tuzlardan suda çözündükleri zamanlarda hidrolize uğrarlar ve çözeltileri asidik ya da bazik yaparlar. Pb, Sn ve aynı zamanda ise Al yani OH 2CI olduğu gibidir. Diğer bir yandan ise sınıflandırma metodunda ise genel olarak basit çift ve aynı zamanda ise kompleks tuzların şekillerinde sınıflandırılmaları yapılmaktadır.