Kanser Evrelendirmesi Nasıl Yapılır?

Kanser Evrelendirmesi Nasıl Yapılır?

Kanser Evrelendirmesi Nasıl Yapılır?

Kanser evreleri için belirleyici olan iki önemli faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki kanserli hücrelerin oluşturmuş olduğu kitlenin büyüklüğüdür. Bu kitlenin çapı hastanın hangi evre kanser olduğunu göstermektedir. Bir diğer önemli etken ise kanserin yayılım hızı ve seviyesidir. Kanserli hücrelerin yakın doku ve organlara geçiş yapması kanser evresinin ilerlemesi anlamına gelmektedir.

Kanser Evrelerinin Önemi Nedir?

Hastanın hangi evre kanser hastası olduğunun belirlenmesi başarılı bir tedavi sürecinin anahtarıdır. Birinci evre kanser hastaları erken teşhis yapılan hastalar olup bu aşamada hem tedavi daha kolay bir şekilde yapılabilmekte hem de hastanın tedavisinin ardından tamamlayıcı tedavilere gerek duyulmamaktadır. İleri evre kanser olarak tabir edilen 4. evre kanser hastaları ise tedavileri daha zor olan kanser türleridir.