Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası Kimler Tarafından Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası bir hukuki nedene dayanan tapu iptali ve tescil istemi ile, ehliyetsizlik sebebi ile tapunun iptalinin ve tescilinin talebi ile, hile ve benzeri şekillerde irade zedeleyici sebepler ile, tapuda kötüye kullanılan vekalet olduğu iddiası ile, aile konutu olması nedeni ile ve bunun haricindeki geçerli sayılabilecek tapu iptali talepleri ile açılan davalara verilen addır. Tapu iptal ve tescil davası bahsi geçen durumlarda usulsüz olduğu iddiası bulunan tapuların hukuken uygun olacak şekilde düzenlenmesin yönelik olarak açılmaktadır. Tapu iptal ve tescil davası hususunda gerekli bilgiler https://www.gayrimenkulhukuk.com/ adresindedir.

Tapu İptal Ve Tescil Davası İçin Kime Danışılır?

Tapu iptal ve tescil davası incelenen tapu kayıtları sonucunda bir tapu kaydının usulen veya kanunen aykırılık barındırdığı iddiası oluşmuş ise bahsi geçen kaydın iptali sonucunda menfaat elde edebilecek herkesin açabileceği bir davadır. Tapu iptal ve tescil davası bahsi geçen taşınmazın maliki olan kişiye karşı açılmaktadır. Tapu iptal ve tescil davası açacak kişinin ilgili dilekçede taşınmaz hakkındaki detayları ve taşınmazın tapusunun neden usulen uygun olmadığının düşünüldüğüne dair ilgili tüm bilgileri paylaşması gerekmektedir. İlgili tapunun iptali sonucunda yarar görecek herkes tapunun iptaline yönelik dava açma hakkına sahip olup dava süreci için bir uzmandan yani bu alanda deneyimli bir avukattan yardım alması faydalı olacaktır. Tapu iptal ve tescil davası açılmaya karar verildi ise bu hususta deneyim sahibi olan bir gayrimenkul avukatı ile çalışılması faydalı olacaktır. Tapu iptal ve tescil davası için mahkemeye sunulacak dilekçenin detaylı ve gerekliliklere uygun bir şekilde hazırlandığından emin olunmalıdır.