Patent Başvuru Ve Tescili

Patent Başvuru Ve Tescili

Patent Başvuru Ve Tescili

Patent sahiplerinin buluş konusu olan ürünlerin belirli zamanlarda süre üretme, kullanma, satma ya da ithal etme hakkı olmaktadır. Bu hakkı gösteren belgeye ise patent adı verilmektedir. Buna göre de terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içerisinde önemli bir yere sahiptir ve patent hakkı olarak özellikle de teknoloji transferlerinin aracı olması açısından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren ve maddi olmayan bir mala dair olan haklardır. Bu haklar ise İstanbul tasarım avukatı ve danışman hukuk büroları tarafından korunmaktadır. Aynı zamanda araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler makineler ile her türlü üretim yöntemleri, patent korunmasının kapsamı altında yer almaktadır.  bizlere ulaşabilirsiniz.

Patent yasalarının ve korunmasının genel amacı ise, yenilikleri, buluş yapmayı ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için de gerekli olan korumayı ve aynı zamanda bu buluşlar ile elde edilen bütün çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktadır. Patentlerin verilmesinde ki genel amaç ise sanayide ya da istenilen diğer alanlarda uygulanması ile teknik, ekonomik ya da sosyal ilerlemenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Verilen patent sayılarının ise yükseklikleri bu düşüncenin doğruluğunu da kanıtlamaktadır. Patent korumasında gerekli hizmetleri İstanbul tasarım avukatı vermektedir ve korunmasının da genel amacı ise; buluş faaliyetlerinin özendirilmesi, buluş sahiplerinin ödüllendirilmesi, zihni yaratmanın tanınması ve araştırma geliştirme sonuçlarının da açıklanarak, aynı zamanda teknik bilgilerin de yaygınlaştırılması da bu sayede sağlanmaktadır.