Boşanma Davası Açarken Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Boşanma Davası Açarken Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Tarafların birbirleri ile anlaşmaları halinde veyahut da birbirleri ile irtibatsız olarak boşanma davası açabilmektedirler. Bunun için aile mahkemelerine bir dilekçe vermeleri gerekmektedir. Mahkemeler dilekçenizi teslimden sonra incelemeye alırlar. Taraflara bildiri gitmektedir. Bazı durumlarda mahkeme boşanmanın nedenlerinin araştırılmasını istemektedir. Dava görüldükten sonra hakim tarafından karara bağlanmaktadır. Ardından mahkemenin günü de belirlenerek taraflara bildirilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda; mahkemelerde çok daha kısa sürede boşanma gerçekleşmektedir. Mahkemelerin diğer bir kısa sürme nedeni de boşanma nedeni hususunda delil ve belgelerin ispatlanmasıdır. Boşanma avukatı sayesinde; şiddetli geçimsizlik ya da bir başka nedenler ile mahkemelere başvurulması doğrultusunda tarafların bizzat mahkemeye gelmeden de mahkemeler çözümlenip karara bağlanabilmektedir.

Mal Paylaşımı

Yasa gereği 2002 yılından buyana evlilikler de edinilen malların, edinilirken tarafların yaptığı katkılar ile paylaşım oranları belirlenmektedir. Tarafınıza kalmış olan bir miras olması halinde ise eşlerden diğeri bu maldan hak talep edememektedir. Tüm bu unsurların mahkemece hükmedilmesi için boşanma davasının bir karara bağlanıp sonuçlanması yani boşanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. boşama davası bitmesi akabinde mal paylaşımı davası için talep de bulunulması gerekmektedir. mal paylaşımı hususunda; Adana boşanma avukatı size yol gösterebileceği gibi üç hususta bu davayı talep edebilirsiniz. Değer artışın alacağı, katılma alacağı ve de katkı payı alacağı için mal paylaşımı davasına talep de bulunabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.