Marka Tesciline Dikkat

Marka Tesciline Dikkat

Doğru Bildikleri Yanlış

Şirketlerin kurulmaları sırasında bilindiği üzere bir takım resmi süreçlerden geçilmektedir. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan bu işlemler sayesinde şirket yasalarla koruma altına alınmaktadır. Fakat şirketlerin marka tescili konusunda doğru bildikleri büyük bir yanlış bulunmaktadır. Günümüzde bu yanlış bilgiden dolayı birçok firmanın mağdur olduğu görülmektedir.

Ticaret Odalarının Marka Korumaları

Ticaret odalarına yapılan müracaatların markaları koruma altına almadığının bilinmesi gerekmektedir. Ürün ve hizmetlerin tescil ettirilerek koruma altına alınabilmesi için başvuru yapılabilecek tek bir kurum bulunmaktadır. Bu konularda Türk Patent Enstitüsü görev yapmaktadır. Bu kurumdan alınan onay sonrasında markalaşma sağlanabilmektedir. Aksi takdirde diğer şirketler tarafından ürünlerin ve projelerin markaları alınabilmektedir. Bu durumda ise şirketlerin dava etme hakları ortaya çıkmaktadır.