Fiberoptik Sensör

Fiberoptik Sensör

Fiberoptik Sensör Yansıması Koşulları

Fiber optik sensör cihazı ışık enerjisini elektriksel sinyallere dönüştüren cihazlardır. Işığın uzak yerlere taşınması ise fiber optik kablolarla sağlanır. İlgili internet sayfalarında; farklı ışık kaynağında, tepkime süresinde, besleme özelliklerinde, akım tüketimi niteliklerinde, çalışma modu, ve kontrol çıkışına sahip, istenen hassasiyet ayarlarında, ortam aydınlatmalı, ortam sıcaklığına ve nemine duyarlı olan farklı malzeme ve kablo özelliklerine sahip birçok fiberoptik sensör çeşidi bulabilirsiniz. Fiber optik sensör sistemleri; uzaktaki sensörlere bağlı fiber optik kablodan oluşur. Fiber optik kabloların içinde ışık iletimini sağlayan tam yansımalı sistem bulunur. Bu geliştirilmiş sistem sayesinde ışık enerjisi kayba uğramadan en uzak mesafelere kadar ulaştırılabilir. Bu tam yansıma prensibi aynı şekilde ışığın geldiği açıyla geri döner ve yansır.

Fiberoptik Sensör Ürün Çeşitliliği

Bu tam yansımalı sistem için 2 koşul vardır gerekir.

  • Kritik Açı
  • Çekirdek maddesinin yoğunluğundan az kılıf madde yoğunluğu

Fiber optik sistemlerde güç performansı, optik eleman kalitesine bağlıdır. Fiber optik sensörlerin algoritmasında sinyal işleyici merkez bulunur. Fiber optik kablolarda bulunan elektrik sinyali, optik sinyale dönüşmüş şekli iletilerek kablonun sonunda yer alan yani alıcı fotodiyot /fototransistör gibi yarı iletkenlerle PIN diyot türevleri kullanılarak yeniden optik biçimden elektriksel sinyallere dönüştürülür. Böylelikle sayısal ve analog sinyalleri taşınmış olur. Fiber optik sistemlerde sinyal kaynakları led veya lazer diyotlardır. Böylelikle veriler güç kaybı yaşanmadan ve etkilenmeden taşınabilir.