Kanuni Sultan Süleyman’ın Büyük Başarıları

Kanuni Sultan Süleyman’ın Büyük Başarıları

Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanlı Devletindeki en önemli ve en başarılı Padişahlardan biridir. Osmanlı tarihçilerinin büyük bir kısmı Sultan Süleyman’ın en önemli 3 Padişahtan biri olduğunu söylemektedir. Sultan Süleyman’ın bu kadar başarılı bir Padişah olarak anılmasının bazı nedenleri vardır. Kanuni Süleyman, tahta çıktığında babası Yavuz Selim’den 6.500.000 km2’lik bir İmparatorluk devir almıştı. Sultan Süleyman 6.5 m2’lik bu devleti 14.000.000 km2’den daha büyük bir İmparatorluk haline getirmeyi başardı. Kanuni, Osmanlı Devletinde hem en uzun süre tahtta kalan hem de en uzun süre seferde kalan Padişahtır. Ömrünün 10 yıl 1 ayını seferde geçirmiştir.

Sultan Süleyman ve Akıncılar Neden Geceyi Çukurda Geçirirlerdi?

Sultan Süleyman’ın ilk büyük seferi Mohaç Savaşıdır. Mohaç Savaşında Sultan Süleyman koskoca Macar ordusunu 2.5 saat gibi çok kısa bir sürede yerin dibine gömmüştür. Macar ordusu, Avrupalı pek çok devletin askerinin yer aldığı büyük bir orduydu. Buna karşılık Osmanlı’nın bu savaşta herhangi bir müttefiki olmamıştı. Avrupalı devletler, Süleyman’ın genç ve tecrübesiz bir Padişah olduğunu düşünmekteydi. Fakat Sultan Süleyman üstün bir yetenekle Macarları yenmeyi başarmıştı. Sultan Süleyman Han bu büyük zaferden sonra 1 geceyi çukursa geçirmiştir. Kanuni, çukurda geçirdiği bu gecede şunu düşünmüştür; ‘Unutma Süleyman, bugün çok büyük bir zafer elde etmiş olsan da yarın sende bir çukura girecek ve Allah’a hesap vereceksin’. Aslında bu durum Osmanlı devletinde Akıncılar tarafından benimsenmiş bir gelenekti. Osmanlı Akıncıları seferlerde büyük bir zafer elde ettikten sonra 1 geceyi çukurda geçirir ve kibirlerine yenik düşmemeye çalışırlardı. Bunun için seferden sonraki akşam yüzlerce çukur kazılır ve her asker o geceyi tefekkür içinde geçirirdi. Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun ne kadar büyük bir devlet olduğunu ortaya koymaktadır.