Trafik Kurallarına Uyalım

Trafik Kurallarına Uyalım

Trafik Işıkları Uyulması Gereken Çok Önemli Bir Kuraldır

Tüm araç sahiplerinin uyması gereken kurallar belli yasalar ve standartlara bağlanmıştır. Bu kurallar hem araç sahipleri için, hem de yayalar için can kurtaracak değerdedir. Trafik ışıkları trafiğin yoğun olduğu yerlerde yayalar ve sürücüler için trafik düzenini sağlar. Sarı, kırmızı, yeşil olarak üç adet trafik ışığı bulunur. Kırmızı durmayı, yeşil geçmeyi, sarı ise hazır konumunu anlatır. Bu ışıkların herhangi birini devamlı sekip yanması ise o anlamda kontrollü geçiş anlamındadır.

Okul Çağındaki Çocukların Trafik Eğitimi Olmalıdır

Ülkemizde okul çağındaki çocuklar için trafik eğitimi çok yetersiz durumdadır. Öyle ki ilkokulu bitiren çocukların çoğu trafik ışıklarını dahi bilmemektedir. Bu bizim eğitim sistemimizin bir sorunudur. Ancak çocuklarımız için hayati öneme sahip bir meseledir. Kesinlikle okullarda trafik eğitimi düzenli bir şekilde ve bilirkişiler tarafından verilmelidir.