Yeşil Kuşak

 Yeşil Kuşak

6 Sigma Uygulamasında Yer alan Kuşaklar

Pek çok işletme işe alım için yeşil kuşak sertifikası şartı aramaktadır. Zira yeşil kuşak işletmelerde genel olarak lojistik işlemlerinden sorumludur. Altı sigma uygulaması içerisinde yer almaktadır. Altı sigma olarak adlandırılan sistem birinci dünya savaşı sonlarında tolerans, istatistiksel kalite kontrol, spesifikasyon ve örnekleme olarak gibi terimler ile kullanılmıştır. Temelinde yatan olgu işe düşük maliyetler sonucunda kaliteli hizmet ve ürünleri vermeyi amaçlamaktadır. Altı sigma müşteri odaklı çalışan birçok programdan farklıdır. En büyük farkı ise Maliyeti minimuma indirerek maximum memnuniyeti hedef almaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli firmalar için uygun olan Altı sigma ne yazık ki her firma için uygun değildir. Burada en önemli olgu işletmenin ve ya firmanın kalite yönetim sistemine ve bunun uygulanabilmesi adına güvenilir verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Sizler de yeşil kuşak için https://www.biligopex.com/post/yepa%C5%9F-ta-yalin-6-si-gma-ye%C5%9Fi-l-ku%C5%9Fak-proje-ko%C3%A7luklari-ba%C5%9Fladi sitesinden güvenle hizmet atabilirsiniz.

Yeşil Kuşak Neden Gereklidir?

6 sigma uygulamasında yeşil kuşak, kara kuşak, uzman kara kuşak ve şampiyon yer almaktadır. Bu uygulamaya göre şampiyon sorumlu olan kişidir ve proje seçimi ona aittir. Bunun yanı sıra projeyi onaylama ve takip etmekte şampiyonun sorumlulukları arasında yer almaktadır. Projeyi yürüten ve uygulamaları yapan kişi ise kara kuşaktır. Tüm bunları denetleme ve gözlemleme görevi ise uzman kara kuşağa aittir. Analiz, ölçme, lojistik ve dokümantasyon görevinin sorumlulukları ise yeşil kuşağa verilmektedir. 6 sigma içerisinde yer alan yeşil kuşak bir firma veya işletmede gerekli analizleri yapabilmektedir. Ayrıca yeşil kuşak problem çözme araç ve tekniklerine kullanarak olası problemlerin çok daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde çözülmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca dokümantasyon işlemlerinin sorumluluğu da bu kişilere aittir.