İşçi Avukatı Ne İş Yapar?

İşçi Avukatı Ne İş Yapar?

İş Verenin İşçilere Olan Yükümlülükleri

İşçilerin maddi ve manevi çalışma haklarının savunulması yapılan haksızlıkların tespit edilerek gerekli cezanın verilmesi amacıyla iş hukukundan yararlanılır. İş verenin işçilere olan yükümlülüklerini ya da işçilerin iş verene olan sorunluluklarını yerine getirmemesi ve başta belirlenen iş sözleşmesine uygun davranılmaması halinde taraflar haklarını mahkemede arayabilir. Toplu ve bireysel iş hukuku davaları, grev, lokavt, sendika, SSK ve iş kurumlarını ilgilendiren her konuda profesyonel bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır. Oldukça kapsamlı olan iş hukuku alanında deneyimli avukatlara sahip olan firma ile işçi avukatı Mersin hizmeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı

İş verenin işçilere karşı yükümlülükleri arasında işçilerin ücretinin ödenmesi, gerekli zamların ve ikramiyelerin verilmesi, sigortalarının ödenmesi, zamanında ödeme yapılması, fazla mesai ücretinin ödenmesi, işçilere kötü davranılmaması, izinlerin verilmesi ve işçiler arası eşitliğin sağlanması gibi yükümlülükler yer alır. Ayrıca işin yapılması için gerekli makine ve araçların temin edilmesi ve iş kazalarının önlemesi için gerekli tedbirlerin alınması iş veren tarafından sağlanmalıdır. İş yerinde çalışanların can güvenliğini tehlikeye atacak durumların oluşması, yaralanma ya da ölüm halinde iş kazası tazminatı açılır. Ölüm halinde işçi yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat olarak açılabilir. İş kazalarının önlenmesi ve işçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla açılan iş kazası tazminat davalarında işçi avukatı Mersin hizmeti veren tuncsuditol.av.tr firmadan yardım alabilirsiniz.