Neden Yeminli Tercüme Bürosu ile Çalışmalısınız?

Neden Yeminli Tercüme Bürosu ile Çalışmalısınız?

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüme bürosu, isminden de belli olduğu üzere bünyesinde yeminli tercümanların çalıştığı bir çeviri hizmet merkezidir. Yeminli tercümeler standart tercümelerden daha fazla hassasiyet gerektirir. Bu tür tercümelerde hata payı yoktur. Bürokrasi ve diğer devlet işlerinde yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulur. Bir tercümanın yeminli olması onun %100 doğru, güvenilir ve geçerli olduğunu, çevirmenin yeterli bilgiye ve deneyime sahip bulunduğunu gösterir. Profesyonel yeminli tercüme bürosu olarak faaliyet gösteren bu alandaki nitelikli hizmetleriyle ihtiyaçlarınızın çözüm noktasıdır.

Noter Yeminli Tercüman Nedir?

Bu kişiler; Mütercim-Tercümanlık yahut Dil Bilimleri gibi bir bölümde eğitim almış veya yurt dışında uzun süre yaşamış, dildeki üst düzey bilgisini kendi ülkesinde değerlendirmek isteyenlerden seçilir. Yeminli tercümanlar; yetkinliği onaylanmış, profesyonel ve kusursuz tercüme yapabilen kişilerdir. Yeminli tercümanların devlet kurumlarında ve kuruluşlarında işlem yapma yetkileri vardır. Yeminli tercüman olabilmek için hem ana dilde, hem de en az bir dilde uzmanlaşmak gerekir. Bu tercümanların noterde yemin belgesi mevcuttur. Çevirisi yapılan belge tercüman tarafından imzalanır ve kaşelenir. Ardından noter de bunu tasdik eder. Bu şekilde noter yeminli tercüme tamamlanmış olur. Söz konusu işlem, tercümanların yetkinliğini ve güvenilirliğini garantiye alır. Yeminli tercüman, yapmış olduğu çevirideki olası hataların meydana getirebileceği zararlardan sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Yeminli tercümanlar genellikle devlet işlerinde ihtiyaç duyulan çevirilerde görev alır. Zira bu tarz işlemler en küçük hata dahi kaldırmaz. Resmi evrakların çeviri işlemlerinde de bu tercümanlara başvurulur. Ülkeler arası diplomatik ilişkilerin yürütülebilmesi için yine yeminli tercümanlara ihtiyaç vardır. Noterin verdiği referans resmi kurumlarda gereken güveni temin eder. Konsolosluklar, mahkemeler ve buna benzer makamlar tarafından istenen dokümanların resmi nitelik taşıması yeminli tercüme bürosu hizmetleriyle mümkündür. Her yeminli tercüme noter tasdikli olmaz. Eğer noter tasdiki talep edilmediyse buna gerek yoktur.