ISO Belgesi Nedir

ISO Belgesi Nedir

ISO Kalite Belgesi Nedir

Uluslararası Standartlar Örgütü’nın kısaltması olan ISO 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. Farklı hizmet alanında faaliyet gösteren işletmelerin örgüt tarafından belirlenen standartlara uygun üretim ve hizmet sunduğunu gösteren belge ise ISO belgesi olarak adlandırılır.

Kalite Belgesi Almak için Nereye Başvurulur

Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından farklı hizmet kollarını kapsayan standartları ve bu standartlar çerçevesinde oluşturulacak kalite yönetim sistemlerini gösteren ISO belgesi kalitenin tescil edilmiş halidir. Örgüt tarafından belirlenen standartların amacı belirsizlikleri yok ederek müşteriler, toplum ve çalışanlar için uygun bir kalite anlayışını geliştirmektir. Belirsizlik ve yanlış kalite yönetim sistemlerinden kaynaklanan hataların asgari seviyeye indirilmesini hedefleyen örgüt tarafından zorunlu hale getirilen direktifler ürün ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik uygulamaları içerir. Kalite belgesi almak için başvuru yapılacak yer yetkili bir akreditasyon kuruluşudur. Eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit eden ve yol gösteren akreditasyon firması aracılığı ile yapılan başvurular neticesinde işletmenin devamlılığını ve kurumsallaşmasını sağlayacak, hem yerel hem de evrensel pazarda rekabet gücünü artıracak olan kalite belgesi alınmış olur. Söz konusu belgede belirtilen standartları sağlayan bir işletme hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye başlar. Kuruluşun faaliyetleri bireysellikten çıkarak kurumsal bir kimlik kazanır. Kalitesiz ve hatalı mal üretimi sonlanır, bundan kaynaklanan zarar asgari seviyeye indirilir.