Ses İzolasyonu Nasıl Sağlanır

Ses İzolasyonu Nasıl Sağlanır

Binalarda Ses Yalıtımı

Ses yalıtımının sağlanması günümüzde geliştirilen özel malzemeler ile beraber artık çok daha kolaydır. Teknolojinin son gelişmeleri kullanılarak üretilen özel ses yalıtımı ve izolasyonu malzemeleri hem artık fiyat olarak daha ekonomik seçim aralıkları ile satışa sunulmakta hem de kalite performansları arttırılmaktadır. Yani geçmiş ile kıyaslandığında günümüzde üretilen ses yalıtım malzemesi ile hem daha düşük fiyat ödenmekte hem de daha yüksek performans elde edilmektedir. Ses izolasyonunun sağlanması için sesi emen özel yapıya sahip olan malzemeler ile yalıtım yapılması yeterlidir. Burada yapılacak olan yalıtımın projelendirilmesi ve bu projede kullanılacak olan yalıtım malzemelerinin seçiminde en önemli etken ses izolasyon seçimidir. Çünkü araç ses izolasyonu için kullanılan malzeme çok daha farklı iken yine bina ses yalıtımı için kullanılan malzeme ve projelendirme çok farklıdır.Her geçen gün artan bina kat sayısı aynı bina içerisinde farklı onlarca ailenin yaşamasını sağlarken yine inşaat teknolojileri ile beraber incelen duvarlar ise en ufak gürültünün dahi diğer bina sakinleri tarafından duyulmasına neden olmaktadır.

Fabrikalarda Ses Yalıtımı

Fabrikalarda yapılan ses yalıtımları için iki ana neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki kompresör sesi ve jeneratör sesi gibi yoğun ses kirliliği yaşanmasına neden olan cihazların kanun kapsamında belirlenen ses seviyesini aşmasıdır ki bu durumda fabrika ses yalıtımı yapılması yasal bir zorunluluk haline gelir. İkinci neden ise fabrika çalışanlarının ses kirliliği nedeni ile performanslarının düşmesi ya da fabrikanın muhasebe ve yönetim departmanlarının bulunduğu katların sesten izole edilmesini sağlayarak bu katta çalışan personelin gürültü kirliliğinden ve bu kirliliğin neden olduğu olumsuzluklardan korunmasını sağlamaktır. İşte geliştirilen yeni bina ses yalıtım sistemleri sayesinde bu olumsuzlukların önüne geçilerek tüm bina sakinlerine kendi özel yaşamlarının mahremiyetine saygı duyulan ve gürültüden uzak sakin bir ortamda yaşama imkânı sunulmaktadır. Yine binalara yapılan ve dışarıdan gelen gürültünün uzaklaştırıldığı özel ses yalıtım sistemleri sayesinde özelliklede araç trafiğinin yoğun olduğu cadde kenarlarında bulunan binalar için sessiz ve sakin bir yaşama alanı sağlanmaktadır.

www.gurizsesyalitimi.com.tr