Marka Danışmanlık Hizmetleri Nedir?

Marka Danışmanlık Hizmetleri Nedir?

Tasarım Araştırma Nedir?

Marka danışmanlık ve marka avukatı alanlarında verilen hizmetler kapsamında marka değerlerinin korunması ve yönetilmesi, marka sahiplerinin haklarının korunması yer almaktadır. Hizmetler kapsamında ise marka analiz çalışmaları, marka başvurularının kurallara uygun olarak yapılması, marka hakları konusunda genel bilgiler, uluslararası tescil işlemlerinin analiz edilmesi ve gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca marka yenileme ve marka itiraz çalışmaları, lisans verme ve devri işlemlerinin yönetimi ve gerçekleştirilmesi de bu sayede sağlanmaktadır. Tasarım tescil işlemlerinde Türk Patent Enstitüsü tarafından en çok üzerinde durulan husus ise yenilik olmasıdır. Günümüzde ise her gecen gün yeni tasarımlar geliştirilerek tescillenirken de bir firma ya da şahıs tarafından hazırlanan bir tasarımın daha önce geliştirilmiş olup olmadığı yeni yeni olup olmadığının anlaşılması ve araştırılması gereklidir. Bu işlemlerde ise marka avukatı her zaman gerekli hizmetleri sunmaktadır. Tasarımlar genellikle belirli koşullarda kategorize ediliyor olsa dahi yenilik araştırmaları hem son derece güç hem de meşakkatli bir çalışmayı gerektirmektedir Bu araştırmalarda ise her bri tasarımın tabi tutulduğu Locarno sınıflarına göre yapılmalıdır.

Tasarım Tescil Prosedürü Nedir?

Tasarımların tescil edilmesi için TPE'ye başvurulması gereklidir ve sonrasında ise gerekli şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir ve bu işlemler genellikle 1 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Sonrasında 1 ya da 2 ay içerisinde şekli bir inceleme yapılarak bu işlem başvurusunda evrakların ilgili olan KHK çerçevesinde değerlendirmesini kapsamaktadır. İnceleme sonunda ise başvuru sicilinde kayıt işlemleri yapılır ve resmi bültenden yayınlanmaktadır. Bu süreçlerde uzman marka avukatı ve hukuk bürolarından gerekli hizmetler de alınmaktadır.