İcra İşleri İçin Haciz Avukatı Gerekli Midir?

İcra İşleri İçin Haciz Avukatı Gerekli Midir?

Haciz işlemleriniz dolayısı ile kafanızda çok sayıda soru işareti olabilir, bu konuda bir avukatlık bürosu ile irtibata geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bazı bürolar bünyesindeki haciz avukatı sayesinde bu konuda bilgi ve deneyim dolu tecrübeleri sayesinde sizi aydınlatabilirler. Alacağınızı tahsil ettirme konusunda sorun yaşıyor olan çok sayıda insan bulunmaktadır. Bu konuda avukat ile görüşerek tahsil için bir görüşme ayarlayabilir ve kişiyi hukuki haklarınız konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Alacak Haklarınız İçin Bir Haciz Avukatı ile Görüşün

Birçok kurum ve kuruluş alacaklarını tahsil etme konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Şirketlerin iflası ve benzeri konularda özellikle kişilerin hakların faydalanması konusunda bilinmesi gereken birçok husus bulunur. Bazense bu zor durum kişiler arası borç ilişkilerinde yaşanabilmektedir. Yapılacak en doğru hareket bir haciz avukatı aracılığı ile hukuki yollara başvurmak olacaktır. Bu tarz dosyalarda birçok ayrıntı bulunmakta olup konuda bilgili bir kişi eliyle değerlendirilmelidir. Örneğin icra edilmesi için tebligatın önemi çok büyüktür. Aynı şekilde borcun haiz olması içinde kişiye tebliğ gönderilmelidir ve kişi temerrüde düşmelidir. Bu ayrıntılara dikkat edilmemesi kişinin alacaklarını tahsil edememesine yol açabilir.

Haciz Avukatı Kimdir ve Ne İş Yapar?

İcra takipleri ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılmaktadır. İlamsız takipler ise kişiler arasındaki borç ilişkisini kanıtlayacak bir belge olup olmamasına göre iki farklı şekilde görünüme sahiptir. Yazılı belge olması kişinin yararına olup bunun eşliğinde genel icra takibi başlatılır. Tüm bunlarla birlikte haciz avukatı icra ceza davaları, ihtiyati haciz davası, iflasın ertelenmesi, iflas masasına alacağın kaydedilmesi, kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri, şirketlerin borç ve batma durumlarının denetlenmesi konuları gibi birçok alanda işlemler yapmakta yardımcı olmaktadır. İnternet sayfaları üzerindeki ilgili online firmalar ile iletişime geçmeniz halinde tüm desteği alabilir, süreci en iyi şekilde yönetebilirsiniz.