Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Bireyler ve kurumlar arasındaki arazi, arsa, daire, ev, konut, tarla, apartman vb. taşınmazlarla ilgili düzenlemeler gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. Gayrimenkul hukuku, söz konusu bu taşınmazlarla ilgili yaşanan problemlerin yasal çerçevede çözüme kavuşmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku davaları arazi, arsa, daire, konut, apartman, fabrika vb. taşınmazlarla ilgili olup farklı başlıklar altında incelenir. Bu hukuk kapsamına giren problemlerinizin çözüme kavuşması için hukuki danışmanlık ve vekillik talep etmek için https://www.latifcembaran.com/gayrimenkul-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Tapu Davaları

Gayrimenkul hukuku kapsamında pek çok dava açılabilir. Bunların en yaygın olanları şunlardır: tapu davaları, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları, inşaat hukuku davaları vb. Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar açılan bu davalar ile çözüme kavuşturulur. Gayrimenkul hukuku gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan ihtilafların giderilmesini sağlayan bir hukuk dalı olup kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla ilişkilerini yasalara uygun şekilde düzenler. Taşınmazlarla ilgili davalardan biri de tapu davalarıdır. Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan bu davalar tapu tesis, tapu iptal, tapu tescil amacı ile açılan davalardır. Tapu tesis, iptal ve tescilinde hukuka aykırılık olması halinde bu aykırılığın giderilmesi amacı ile Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurarak ilgili konunun düzeltilmesi amacı ile tapu davası açılabilir. İstihkak davaları ise taşınmazın başkası tarafından işgal edilerek kullanılmasına karşılık açılır. Kamulaştırma davaları ise kamunun yararı gözetilerek taşınmazın kamulaştırılmasına itiraz etmek için açılan davalardır. Bu davalar ortaya çıkan anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilir ve bu çerçevede çözüme kavuşturulur. İzaley-i şuyu davası ise iki ya da daha fazla ortak bulunan taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki ortaklığın giderilmesi için açılan davalardır. Gayrimenkul hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti almak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.