İcra Dosyası Nedir

İcra Dosyası Nedir

İcra Mahkemelerine Başvuru Yapma Hakkı

Borcun zamanında ödenmemesi halinde alacaklı olan kişi söz konusu borcun tahsili için borçluyu borcu ödemeye zorlamak amacı ile icra mahkemelerine başvuruda bulunma hakkına sahip bulunmaktadır. İcra mahkemelerince yapılan her başvuru için gerçekleştirilen işlemler bir dosyada toplanmakta ve bu dosyaya icra dosyası denilmektedir.

İcra Dosyası Açılan Kişi Masrafları Ödemekle Yükümlü

İcra dosyasının açılması ile beraber mahkeme hakkında dava açılan kişiye tebligat yaparak borcun tahsili için gerekli ihbarnameyi çekmekte ve belirtilen süreler içerisinde ödenmeyen borçlar için icra takibi başlatmaktadır. Hakkında icra dosyası açılan bir kişi hem söz konusu borcu hem de davacı tarafın dava açmak için ödediği tüm masrafları ödemekle yükümlü kılınmaktadır. İcra dosya sorgulama işlemlerinizi T.C. kimlik numaranız ile e devlet sitesinden öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.