Geri Dönüşümün Faydaları

Geri Dönüşümün Faydaları

Hurda Atık Nedir

İnsanların üretim veya tüketimden kaynaklı günlük faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kullanılmayan maddeler atık olarak adlandırılır. Atıklar türlerine göre kaynağında doğru bir şekilde toplanarak geri dönüşüm tesislerinde yeniden işlenerek geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm projesi kapsamında atıkların büyük bir kısmı geri dönüştürülmekte ya da geri kazanılmaktadır. Geri dönüştürülebilen atıkların bir kısmı enerji kaynağı olarak kullanılmakta (alternatif yakıt türleri, gübre vb.) önemli bir kısmı da geri kazanılarak hammadde olarak kullanılmaktadır. Atık türleri, hurda atık alımı ve geri dönüşüm hakkında bilgi almak için Konuyla ilgili internet sitelerindeki firmalardan bilgi alabilirsiniz.

Hurda Alım Fiyatları

Geri dönüşüm projesi içinde önemli bir yere sahip olan atık türü hurdadır. Hurda atıkların önemli bir kısmı geri kazanılabilen atıklardır. Hammadde olarak yeniden kullanılabilen alüminyum, demir, kurşun, çelik, bakır gibi madenlerin geri kazanılması ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi doğal kaynakların korunması açısından da son derece önemlidir. Hurda; kullanılmayacak kadar deforme olmuş, bozulmuş, artık kullanılmayan madenler için kullanılan bir kavramdır. Bu atıkları geri dönüşüme kazandırmak hurdacılık mesleğini yapan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Hurda alım fiyatları hurda türüne göre farklılık gösterir. En pahalı ve değerli hurda türü bakırdır. Demir, alüminyum, kurşun, çelik gibi hurda türleri de birim fiyatı üzerinden değerlendirilir. Hurda alımı bu alanda lisanslı, hurda toplama ve depolama izni olan firmalar tarafından yapılır.