Pırlanta ve Altının Muhteşem Uyumu; Altın Yüzük

Pırlanta ve Altının Muhteşem Uyumu; Altın Yüzük

Yüzük Modelleri

Kadınlar, geçmişten günümüze bedenlerini süslemek için çeşitli süs eşyalarından yararlanırlar. İlk insanlara kadar dayananan süsleniş günümüzde altın yüzük, kolye, pırlanta takı vb... ziynet eşyaları ile yapılır. Bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Söz, Nişan ve Nikah Yüzükleri

Takı tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlardan beri takıya farklı anlamlar verilmiştir. Doğa karşısında savunmasız ve ürkek olan ilk insanlar, boyunlarına ya da vücutlarının farklı yerlerine takmış oldukları tüyler, ağaç kabukları, hayvan dişi ve kemikleri, deniz kabukları ile doğaya karşı kendilerini koruduklarına inanırlarmış. Bu inanış daha sonra dinlerin etkisi ile dini bir anlam kazanarak bazı takıları ve değerli taşları kutsal hale getirmiş. Zamanla takının bir süs eşyası olduğu fikri daha fazla kabul görerek takı ziynet eyşası olarak değer kazanmaya başlamış. Yüzük takı türleri arasında en çok kullanılan türdür. Evliliğin, aşkın simgesi haline gelen altın yüzük, pırlanta yüzük... modellerini yakından incelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Yüzüğün aşkı ve sevgiyi temsil etmeye başlaması ile birlikte yüzük modelleri, söz, nişan ve nikah yüzüğü şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Altın yüzük modelleri daha ziyade ilişkinin daha ciddi bir boyut kazandığını gösteren takılardır. Özellikle tek taş pırlanta yüzük zaman içinde evlilik ile birlikte anılır olmuş, evlilik tekliflerinin önemli bir unsuru olarak yerini almıştır.